månadsarkiv: juni 2021

Kallelse Årsmöte

KALLELSE TILL HUSKÖLENS-KARLSTRANDS BYALAGS ÅRSMÖTE.
Tid: Tisdagen den 15 juni kl. 19.00
Plats: Huskölens skola
Dagordning
Dagordningen kommer att innehålla sedvanliga årsmötespunkter. Val av styrelse,
revisor, firmatecknare, valberedning samt internetansvarig.
Verksamhetsberättelse, kassarapport och revisionsberättelse kommer också att
presenteras.
Medlemsavgifter och jobbardag är också återkommande punkter.
Till övriga frågor har anmälts.
a/ Uthyrningen av lägenheten på skolan.
b/ Skrivelse angående Huskölsvägens beskaffenhet.
c/ Tårtkalaset.
Fler övriga frågor kan anmälas vid mötet.

Varmt välkomna
Håkan Andersson/ordförande.