Nostalgi bilder

Här finner ni några bilder med bilder från förr.
flickor
Dessa fyra flickor är från vänster Ingmarie Karnestrand, Anna-Lena Jonsson, Ingrid Eriksson, Gunvor Rystedt

boat2
Rune, hunden Sappo och Knut är ute på vårfloden 1957

boat1
Håkan och Roland ror på Vårfloden 1957

jakt
Älgjakt årtal är osäkert. början på 60-talet står det skrivet bak på kortet. på vänter framsida så står det jan 70 så vi låter årtal vara osagt. personer på bilden. Ohly Eriksson, Jonas Jonsson, Arthur KArnestrand, EA, Birger Karnestrand.

skottning
Snöröjning i huskölen 1959
på bilden, Knut, Grels, Jonas Halversa, Erik jonsa, Harald, Jonas Nygårn