Skogsbränderna i Hälsingland sommaren 2018

14 juli 2018 var starten för en av Sveriges största skogsbränder. Det brann på 3 olika ställen i nordvästra delen av Hälsingland. Vid Ängra, Nötberget och Enskogen. Samtliga bränder orsakades av blixtnedslag.
Branden från Enskogen spred sig mot Gammelbuan. Stora insatser sattes in för att rädda vallen.

Det som räddade Gammelbuan var i första hand vattenbombplan från Italien och Frankrike.
Mycket av skogen brann ner men vallen räddades.
Då Backvallen alltid är öppen, och en gästbok finns tillgänglig för allmänheten fanns en anteckning där Hemvärnet, Norrhälsinge Räddningstjänst och FAK (Föreningen Automobil Klubben) gjorde anteckningar om sina insatser under branden.


Ett inlägg med foto från gästboken lades upp på facebook och därmed hamnade Gammelbuan i media.

Uppmärksamheten medförde att de stora dagstidningarna, lokal press, TV och radio intervjuade skogsägare, bybor och andra berörda. [ Se inlägget på FB här]

Den 5 juni 2019 besökte Kung Carl XVI Gustaf och Landshövding Per Bill Gammelbuan. Delar av hovet, SÄPO, länstyrelsen med flera följde kungen och landshövdingen. Ett sällskap på ca. 20 personer. Ungefär lika många Husköls- och Karlstrandsbor tog del av kungens besök.
Vårt uppdrag var att delge historiken runt både Huskölen och Gammelbuan, och hur vi bybor upplevde förra sommaren bränder.
En intresserad kung och övriga besökare som med stort intresse följde redogörelsen gjorde besöket till en oförglömlig händelse.

Som tack för besöket överlämnades, till Kung Carl Gustaf, ett förkläde med Huskölen-Karlstrands Byalags logga och en burk Hjortronsylt.

Foto: Anna-Märta Eriksson